Okie Dokie

Sour Lemon Socks

$15.00

Cute lemon socks πŸ‹

One Size | Cotton & Elastane

Okie Dokie is an accessory line based in Toronto, Canada. They bring together carefully designed socks and accessories to make every outfit your sickest yet.